وسط هفته

سلام دوستای خوب و مهربون و عزیزقلببغل

در حال حاضر یک مریسام خسته و کوفته از کلاس آموزشی برگشتهاوه با شما صحبت میکنه. اگر از حال ما خواسته باشید ما نیز خوب هستیم و مشغول اداره و زندگانی روزمره و منتظرفرشته.

تا بعد...

فقط خواستم بگم من هستمنیشخند

/ 43 نظر / 20 بازدید
نمایش نظرات قبلی
پریسا

خسته نباشی عزیزم. برو استراحت دروکن[ماچ]

نازبانو

جواب ازمایش بتا 13.2 بود. مشکوک به موله. گفت بعد از آزمایش پاتولوژی قطعی می شه.

رها

سلام عزیزم خسته نباشی همواره شاد و موفق باشی [قلب][قلب][قلب][قلب][ماچ][ماچ]

هدیه

میدونی چیش برام جالبه که تو این 4 تا خط رو نوشتی و در عرض یک روز 34 تا کامنت داری به این می‌گن محبوبین مریسام[شوخی]

پافیلی

آفرین که از خودت خبر میدی...[چشمک] بازم عکس گذاشتم...[گل]

افسانه

[ماچ][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] [گل][گل][گل][گل][گل] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] [خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ]

رها

[لبخند][قلب][قلب]